Opdrachten en klanten
opdrachtgevers opdrachten tevredenheid

Opdrachtgevers

ACADE, academie voor de gezondheidszorg Groningen, MT en ondernemingsraad

CEDIN, Friese School- en adviesdienst, Leeuwarden (voorheen GCO), scholenteams en docenten

CNV Publieke Zaak, Rotterdam (voorheen CFO), bondsbestuurders

Commerciele Club Zuid Friesland

De Zonnebloem, vrijwillige bestuurders

Delfzicht Ziekenhuis Delfzijl, teamleiders

Esdégé Reigersdaal Broek op Langedijk, ondernemingsraad

Gemeente Groningen (Dienst OCSW), ondernemingsraad

Gemeente Haarlemmermeer, ondernemingsraad

Gemeente Heerenveen, Sociaal Team

Gemeente Leeuwarden, ondernemingsraad

Gemeente Noordwijkerhout, ondernemingsraad

Gemeente Skarsterlân, Joure

Gemeente Winschoten

GGZ Friesland Jeugd, ondernemingsraad

GGZ Friesland Noord Leeuwarden, ondernemingsraad

GGZ Zuid Ooost Friesland, ondernemingsraad

GIMD, Leeuwarden, coachen

Gino, team Costumer Support

Hanzehogeschool Groningen, Facility Management, docententeam

Hanzehogeschool Groningen, Facility Management, studenten

Hanzehogeschool Groningen, HMR

Hanzehogeschool Groningen, IMR M&M

Hanzehogeschool Groningen, Pabo

Hof en Hiem (Verzorgingshuizen), Joure, ondernemingsraad

KLIQ (Expertisecentrum), Groningen

KPN (OVN), Amsterdam

Mesdag kliniek, diverse teams

Ministerie van Economische Zaken Den Haag, team

MOA Friesland (medische opvang assielzoekers)

Nij Smellinghe Drachten, cliëntenraad

Nij Smellinghe Drachten, ondernemingsraad

O.B.S Burgerschool Dokkum

Peuterspeelzalenwerk Wunseradiel, besturen

PRA Internationaal, (voorheen Pharma Bio Research), medisch research assistenten en hostessen

Provincie Groningen, dienst Facilitaire Zaken

Provincie Groningen, dienst Financiën & Control

Rijks Universiteit Groningen, UOCG, dienstraad

Rijks Universiteit Groningen, UOCG, voltallig team

Rijkswaterstaat (DNN), Leeuwarden

SBI, ondernemingsraad

Scheepswerf Peters, Kampen, ondernemingsraad

SMO ‘de Friese Wouden’, Maatschappelijke opvang, Drachten

SPHERE (voormalig SP Metal) Hardenberg, ondernemingsraad

Stichting Christelijk Zorgvoorzieningen ‘de Borg’,

Locatie Coendershof, Groningen, afdelingsteam

Stichting Ecabo, ondernemingsraad

Stichting Harlinger Peuterspeelzaal, medewerkers

Stichting Harlinger Peuterspeelzaal', voltallig personeel

Stichting toevluchtsoord Groningen, ondernemingsraad

Stichting WiN ‘Welzijn in Noorderveld’, Roden, voltallig personeel

Trespa Weert, ondernemingsraad

U Christelijke Thuiszorg, Groningen (voorheen GGB), bestuur en MT

UMCG, Groningen (voorheen AZG), dienst personeel en bedrijfsvoering

UMCG, Groningen (voorheen AZG), Kinder IC

UMCG, Groningen (voorheen AZG), laboranten radiotherapie

UMCG, Groningen (voorheen AZG), team Beatrix Kinderkliniek

UMCG, Groningen (voorheen AZG), team Liaisonverpleegkundigen

VDL Wientjes Roden, ondernemingsraad

Waterbedrijf Groningen, MT en afdelingshoofden

Werkprojecten Groningen, team
Wientjes, ondernemingsraad

Woningstichting de Wieren, Sneek, voltallig personeel

Zorggroep Groningen, ondernemingsraden
 

topstart